Notícies

/, Gats/Toxoplasmosi i gats

Toxoplasmosi i gats

És habitual que moltes dones embarassades consultin amb el seu veterinari preocupades sobre el que han de fer amb el seu gat, ja que alguns metges solen aconsellar separar-se d’ell a causa del risc de contagi de toxoplasmosi.

Us explicarem què és i com afecta la toxoplasmosi a les persones i als gats.

La toxoplasmosi és una malaltia parasitària produïda per un coccidi: Toxoplasma gondii. S’ha vist que entre un 30-40% de la població és seropositiva, és a dir, que ha estat en contacte amb el paràsit i el seu sistema immunològic ha creat defenses contra ell.

En gats, és una malaltia poc freqüent que, en individus sans, pot provocar febre, dolor muscular, malalties oculars… En animals inmunodeprimits pot provocar un quadre greu de uveitis, pneumònia, alteracions neurològiques, etc..

En persones sanes, la infecció amb Toxoplasma gondii pot causar un quadre gripal molt lleu o fins i tot passar desapercebut. No obstant això en persones inmunodeprimidas (SIDA, …), pot causar quadres més greus com a pneumònia, miocarditis o meningitis.

Com afecta a l’embaràs?

En dones embarassades que no tenen anticossos contra toxoplasma, la infecció durant l’embaràs pot provocar avortaments, malformacions del fetus, seqüeles neurològiques, mort neonatal…. Però, si una dona embarassada ha estat infectada abans de les gestació, és a dir, té anticossos enfront de toxoplasma, mai podrà produir-se un contagi al fetus, ja que el sistema immunitari de la mare li protegeix de noves infeccions. A Espanya, la detecció d’anticossos de Toxoplasma gondii forma part de les proves rutinàries durant l’embaràs.

Ara veurem el cicle vital del paràsit per entendre millor les diferents vies de contagi.

Els gats són l’hoste definitiu i l’únic animal que pot eliminar el ooquiste infectiu de Toxoplasma gondii i per tant els responsables de disseminar el paràsit en l’ambient a través de la femta. No obstant les femtes recentment eliminades no suposen un risc real de contagi, ja que els ooquistes no esporulats no són infecciosos. Per ser infecciosos els ooquistes han de esporular, i això succeeix entre 1-5 dies després de la deposició de la femta. Durant la infecció, el gat allibera ooquistes durant 1-3 setmanes i després d’això, queda com a portador de quists en la seva musculatura i vísceres. A partir d’aquest moment no allibera ooquistes en la femta i per tant no suposen cap risc per a les persones.

Com s’infecten les persones?

Existeixen nombroses evidències científiques que demostren que el contagi d’éssers humans amb la femta del gat és poc probable i que la major part de les vegades s’infecten a través de la ingesta de carns poc cuinades o de fruites i verdures infectades mal rentades.

Les recomanacions mèdiques per evitar el contagi durant de l’embaràs solen ser:

No ingerir carn crua o poc cuinada, embotits poc guarits, ous crus o llet no pasteuritzada.
Rentar-se les mans amb aigua i sabó immediatament després de manipular carn crua.
Rentar les fruites i verdures abans de menjar-les.
Rentar i desinfectar els utensilis i les superfícies que usa en la preparació dels aliments.
No menjar amanides ni verdures crues fora de casa, perquè no hi ha garantia que la neteja hagi estat adequada.
Fer servir guants per realitzar treballs amb terra o jardins.
Procurar que els gats domèstics no surtin fora de casa per evitar que s’infectin.
Mirar de què algú altre netegi el calaix del seu gat.

Com s’infecten els gats?

Menjant carns infectades amb quists crues o poc cuinades.
Bevent aigües no controlades (aigua de testos, rius…) contaminats amb quists esporulats
Per disseminació transplacentària de mares seronegatives infectades durant la gestació.
Durant la lactància
Mitjançant la transfusió de sang provinent d’un gat amb infecció activa.

Per evitar infeccions hauríem d’evitar donar carn crua o poc cuinada als nostres gats, evitar que cacin preses vives (posant un piquerol, per exemple) i donar aigua apta per al consum humà.

2017-09-13T10:22:29+02:00 11 Desembre 2015|Categories: Consells, Gats|